Việc chuyển đổi PhilSports Arena đã hoàn tất sau ba ngày, trở thành cơ sở "kiểm dịch lớn" thứ tư tại Metro Manila Dự đoán sự gia tăng các trường hợp mắc bệnh coronavirus mới ở nước này, chính phủ đã chuẩn bị một số địa điểm lớn để làm khu vực cách ly. Điều này xảy ra khi chính phủ có kế hoạch thực hiện thử nghiệm lớn những người bị điều tra (PUI) và những người bị theo dõi (PUM), cũng như cung cấp hỗ trợ cho các bệnh viện đã đạt đến công suất tối đa. Trong số các trung tâm kiểm dịch mới nhất sẽ được đưa lên là Sân thể thao Philippine ở thành phố Pasig, hiện có sức chứa 132 giường và hai trạm y tá. Các cơ sở khác đã được chuyển đổi thành các địa điểm cách ly là Hội trường Diễn đàn Trung tâm Hội nghị Quốc tế Philippines, Trung tâm Thương mại Thế giới và Sân vận động Ninoy Aquino. Xem cách Bộ Công trình Công cộng và Đường cao tốc hoàn thành việc biến đấu trường trống thành một cơ sở điều trị chỉ trong ba ngày.