fbpx

Viên nang Star Guardian: Mua ở đâu và như thế nào

Viên nang Star Guardian là một phần của sự kiện Star Guardian mới nhất trong Liên Minh Huyền Thoại. Bản thân các viên nang không phải là mới đối với Liên Minh Huyền Thoại, nhưng chúng là mới đối với cửa hàng và có thể được mua theo gói. Viên nang One Star Guardian có giá 750 RP. Gói 10 viên Star Guardian có giá 7.500 RP. Viên nang vẫn hoạt động giống như viên nang bình thường ở chỗ bạn nhận được ba mảnh. Những mảnh này thường giảm giá cho các tướng. Tuy nhiên, những viên nang mới này cung cấp ba mảnh da vô địch. Mua những viên Star Guardian này cũng giúp người chơi kiếm được Điểm Uy tín. Điểm Uy tín có thể được sử dụng để mua các trang phục uy tín, chẳng hạn như Trang phục Soraka Thần vệ Ngôi sao Uy tín mới. Bản thân những viên nang Star Guardian này không thể làm rơi skin Soraka mới. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể rơi ra nhiều mảnh da hiếm. Nếu bạn định mua viên nang Star Guardian, thì gói 10 viên sẽ thu được nhiều lợi nhuận nhất. Bạn không chỉ nhận được 30 mảnh tướng mà gói viên còn chứa Túi giữa các vì sao. Túi Interstellar hoạt động tương tự như các mảnh tướng. Tuy nhiên, chiếc túi này bao gồm tám mảnh da vô địch khác nhau. Trên hết, bạn sẽ kiếm được nhiều điểm uy tín hơn mà bạn có thể chọn chi tiêu theo cách bạn muốn.

Leave a comment

Viên nang Star Guardian: Mua ở đâu và như thế nào

Viên nang Star Guardian là một phần của sự kiện Star Guardian mới nhất trong Liên Minh Huyền Thoại. Bản thân các viên nang không phải là mới đối với Liên Minh Huyền Thoại, nhưng chúng là mới đối với cửa hàng và có thể được mua theo gói. Viên nang One Star Guardian có giá 750 RP. Gói 10 viên Star Guardian có giá 7.500 RP. Viên nang vẫn hoạt động giống như viên nang bình thường ở chỗ bạn nhận được ba mảnh. Những mảnh này thường giảm giá cho các tướng. Tuy nhiên, những viên nang mới này cung cấp ba mảnh da vô địch. Mua những viên Star Guardian này cũng giúp người chơi kiếm được Điểm Uy tín. Điểm Uy tín có thể được sử dụng để mua các trang phục uy tín, chẳng hạn như Trang phục Soraka Thần vệ Ngôi sao Uy tín mới. Bản thân những viên nang Star Guardian này không thể làm rơi skin Soraka mới. Tuy nhiên, chúng vẫn có thể rơi ra nhiều mảnh da hiếm. Nếu bạn định mua viên nang Star Guardian, thì gói 10 viên sẽ thu được nhiều lợi nhuận nhất. Bạn không chỉ nhận được 30 mảnh tướng mà gói viên còn chứa Túi giữa các vì sao. Túi Interstellar hoạt động tương tự như các mảnh tướng. Tuy nhiên, chiếc túi này bao gồm tám mảnh da vô địch khác nhau. Trên hết, bạn sẽ kiếm được nhiều điểm uy tín hơn mà bạn có thể chọn chi tiêu theo cách bạn muốn.

Leave a comment