fbpx

VICE đình chỉ Huấn luyện viên trưởng Twista vì khai thác lỗi trong trò chơi

ENCE đã đình chỉ huấn luyện viên trưởng của đội Counter-Strike: Global Offensive, Slaava "Twista" Räsänen, hôm thứ Sáu sau khi ông này thừa nhận đã khai thác một lỗi huấn luyện vào năm 2017. Nhóm CS: GO đang tham vấn với Ủy ban Chính trực Esports, nơi sẽ tiến hành một cuộc điều tra ước tính mất từ hai đến ba tuần. Mặc dù Ủy ban cho biết Twista có thể tiếp tục làm huấn luyện viên trong quá trình điều tra, ENCE sẽ đình chỉ anh ta. "Mặc dù Twista đã hoàn thành xuất sắc công việc huấn luyện đội tại ENCE và chúng tôi không có lý do gì để tin rằng anh ấy đã có bất kỳ hành vi chơi xấu nào trong thời gian ở cùng chúng tôi, nhưng chúng tôi rất coi trọng tính chính trực [cạnh tranh]", nhóm viết trong một tuyên bố. "Đình chỉ anh ta để kết thúc cuộc điều tra là hành động duy nhất mà chúng tôi thấy là đúng đắn." ESL đã cấm ba huấn luyện viên CS: GO vào đầu tháng này vì thời gian dài khác nhau vì lạm dụng một lỗi trong trò chơi để giành lợi thế cạnh tranh trong các trận đấu chuyên nghiệp. Một báo cáo DBLTAP chỉ ra ít nhất 15 huấn luyện viên khác đã lạm dụng lỗi này. Twista có thể nằm trong số 15 người đó.

Leave a comment

VICE đình chỉ Huấn luyện viên trưởng Twista vì khai thác lỗi trong trò chơi

ENCE đã đình chỉ huấn luyện viên trưởng của đội Counter-Strike: Global Offensive, Slaava "Twista" Räsänen, hôm thứ Sáu sau khi ông này thừa nhận đã khai thác một lỗi huấn luyện vào năm 2017. Nhóm CS: GO đang tham vấn với Ủy ban Chính trực Esports, nơi sẽ tiến hành một cuộc điều tra ước tính mất từ hai đến ba tuần. Mặc dù Ủy ban cho biết Twista có thể tiếp tục làm huấn luyện viên trong quá trình điều tra, ENCE sẽ đình chỉ anh ta. "Mặc dù Twista đã hoàn thành xuất sắc công việc huấn luyện đội tại ENCE và chúng tôi không có lý do gì để tin rằng anh ấy đã có bất kỳ hành vi chơi xấu nào trong thời gian ở cùng chúng tôi, nhưng chúng tôi rất coi trọng tính chính trực [cạnh tranh]", nhóm viết trong một tuyên bố. "Đình chỉ anh ta để kết thúc cuộc điều tra là hành động duy nhất mà chúng tôi thấy là đúng đắn." ESL đã cấm ba huấn luyện viên CS: GO vào đầu tháng này vì thời gian dài khác nhau vì lạm dụng một lỗi trong trò chơi để giành lợi thế cạnh tranh trong các trận đấu chuyên nghiệp. Một báo cáo DBLTAP chỉ ra ít nhất 15 huấn luyện viên khác đã lạm dụng lỗi này. Twista có thể nằm trong số 15 người đó.

Leave a comment