Twitch Rivals đang cung cấp một cách tiếp cận độc đáo cho định dạng Dota 2 cạnh tranh thông thường, giao cho một đội trưởng dẫn dắt những kẻ thống trị ngẫu nhiên vào trận chiến trên khắp châu Âu và Bắc Mỹ. Từ ppd đến Lelis, NA đang tổ chức một số đội xếp chồng lên nhau, trong khi chương trình của EU cho thấy Đô đốcBulinois và Gorgc có thể không thể chơi với một số người chơi hiện tại. Khung NA là sự kiện chính, với bốn đội được dẫn dắt bởi một số tài năng Dota giỏi nhất của Mỹ có sẵn để chiến đấu với giá 50.000 đô la. Trong khi đó, EU chỉ có hai đội chiến đấu với nó trong một cuộc triển lãm có hai trong số các streamer Dota lớn nhất đảm nhận một số đối thủ cạnh tranh tích cực. Sự kiện này chỉ diễn ra từ ngày 9 đến 10 tháng 6, nhưng đối với bất kỳ ai muốn theo dõi bảng xếp hạng, thì đây là điểm số và bảng xếp hạng trực tiếp cho từng khu vực Showdown Twota Rivals Dota 2.