fbpx

Trò chơi được phát trực tuyến nhiều nhất trên Twitch bằng tiếng Nga 2020 | Statista

Dota 2 là trò chơi được phát trực tuyến nhiều nhất trên Twitch bằng tiếng Nga trong 30 ngày qua kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2020, tiếp theo là Counter-Strike: Global Offensive và League of Legends. Chỉ trò chuyện là danh mục được phát trực tuyến nhiều nhất trên phương tiện này. Được tạo cho vlog thay vì nội dung trò chơi, các video trong danh mục đó đã được phát trực tuyến trong hơn chín triệu giờ.

Leave a comment

Trò chơi được phát trực tuyến nhiều nhất trên Twitch bằng tiếng Nga 2020 | Statista

Dota 2 là trò chơi được phát trực tuyến nhiều nhất trên Twitch bằng tiếng Nga trong 30 ngày qua kể từ ngày 20 tháng 9 năm 2020, tiếp theo là Counter-Strike: Global Offensive và League of Legends. Chỉ trò chuyện là danh mục được phát trực tuyến nhiều nhất trên phương tiện này. Được tạo cho vlog thay vì nội dung trò chơi, các video trong danh mục đó đã được phát trực tuyến trong hơn chín triệu giờ.

Leave a comment