CÁC TRƯỜNG HỢP NAMPA / PTI MH-VIRUS-LD – Maha COVID-19 tăng lên 72.300 với 2.287 trường hợp; 103 die (Eds: Thêm chi tiết) LDLC chính thức thêm Alexandre "bodyy" Pianaro và Aurelien "afroo" Drapier vào đội Counter-Strike: Global Offensive của họ, tổ chức Pháp tuyên bố. Hai người chơi đã gia nhập đội vào thứ Hai, ba ngày sau khi Logan "LOGAN" Corti và Kilian "Gringo" Garcia được điều khiển từ tổ chức. bodyy, 23 tuổi, lần đầu tiên gia nhập một đội chính thức kể từ khi rời G2 Esports vào tháng 6 năm 2019 sau ba năm gắn bó với câu lạc bộ. Anh ấy đã chơi trên FiveG alon …