Geek Fam và BOOM Esports từng khai mạc vào ngày thứ năm khi sự kiện ESL One Birmingham 2020 – Trực tuyến: Đông Nam Á đang diễn ra. Geek Fam đã xử lý Thực tế và BOOM đã cử TNC Predator, cả hai với tỷ số 2-0 ở định dạng ba người chơi tốt nhất trong nhóm. Đội Adroit đã vượt qua Fnatic 2-1 trong trận đấu khác trong ngày. Sự kiện Dota 2 đã được lên kế hoạch cho 36 đội chơi vào ngày 26-31 tháng 5 tại Birmingham, Anh, trước khi kế hoạch được thay đổi do dịch bệnh coronavirus …