Nhóm Counter-Strike: Global Offensive Team Dignitas Female đang mở rộng thành Valorant. "DIG Fe phát triển mạnh về các thách thức và nhóm rất hào hứng tham gia vào phần tiếp theo của họ", tổ chức đăng trên Twitter. Dignitas Female, người sẽ tiếp tục cạnh tranh trong CS: GO, sẽ ra mắt Valorant trong hai sự kiện vào cuối tuần này: ANEW Valorant Women's 1K Open và Elite Esports Rivalry Bowl Invitational. "Là cả một đội cạnh tranh và tiên phong nữ trong không gian esports, chúng tôi