Phần này của Manage Madrid Podcast có ba phần. Quản lý Madrid là một trung tâm cho tất cả Madridistas với các tin tức cập nhật, op-ed, phân tích chiến thuật, tác phẩm nghệ thuật, và tất nhiên, podcast. Nó cũng phục vụ như một phương tiện để người hâm mộ Real Madrid kết nối và thảo luận về đội bóng. Chúng tôi muốn sự hỗ trợ của bạn để chúng tôi có thể tiếp tục sản xuất podcast cho bạn. Trang web được điều hành bởi một nhóm nhỏ hoạt động không mệt mỏi suốt ngày đêm để biến nó thành như ngày nay. Đóng góp của bạn sẽ cho phép chúng tôi tiếp tục có sự hiện diện thực sự và toàn thời gian trong việc giữ cho trang web này và nó sẽ phát sóng.