Washington Wizards là một đội bóng rổ chuyên nghiệp của Mỹ có trụ sở tại Washington, DC. Họ là một phần của Hội nghị Đông Nam của Hội nghị Đông trong Hiệp hội Bóng rổ Quốc gia (NBA). Đội chơi trò chơi tại nhà của họ tại Trung tâm Verizon, trong khu phố Tàu của Washington, DC