Trong thế giới esports, rất ít đội có thể nhận ra như FaZe Clan. Đội hình, bắt đầu trong Call of Duty, cũng đã chinh phục các trò chơi như Counter-Strike: Global Offensive và Fortnite. FaZe Clan đã giành được nhiều giải đấu esports, vì vậy nhiều người cho rằng danh tiếng (và biệt thự) của nó kiếm được rất nhiều. Nhưng, cũng như nhiều đội có rất nhiều người nổi tiếng, tranh cãi rất thích chọc vào cuộc sống hàng ngày của FaZe Clan. Một trong những chủ sở hữu của FaZe Clan, FaZe Banks (tên thật Richard Bengston), là trái tim của đội. Các ngân hàng đã thúc đẩy FaZe Clan hướng tới chiến thắng trong nhiều trường hợp, nhưng anh ta cũng đã điều khiển cả đội vào vùng nước gồ ghề. Các ngân hàng đã thu hút được rất nhiều người nổi tiếng và hơn một vài công ty vui mừng phát tán những bất bình như quần áo bẩn. Danh tiếng và vận may thường đi đôi với sự thất bại và thất vọng, vì FaZe Banks có thể chứng thực.