Một video YouTube được đăng tải bởi Skin Spotlight hôm nay đã tiết lộ các bản cập nhật hình ảnh sắp tới cho người đi rừng bị lãng quên, Udyr. Trong khi cộng đồng Liên Minh Huyền Thoại suy đoán rằng Udyr sẽ khó cập nhật vì anh ta có nhiều hình thức, tiền lệ được thiết lập bởi bản cập nhật và làm lại của Kayle đảm bảo rằng đây là một khả năng trong tương lai. Dưới đây là một cái nhìn nhanh về một số cập nhật trực quan về khả năng của Udyr. Trong khi các bản cập nhật trực quan dường như ngang bằng với các tiêu chuẩn hiện đại trong League, bộ của Udyr vẫn còn mờ nhạt. Theo dữ liệu của op.gg, anh ta có tốc độ chơi khủng khiếp là 39 trong số 40 người đi rừng được chọn trong bản vá hiện tại. Không chắc là những cập nhật này sẽ tăng tỷ lệ chọn của anh ta. Tất cả giao diện của Udyr cũng được cập nhật để phù hợp với những thay đổi trực quan cơ bản. Các bản cập nhật VFX sẽ được phát hành trong Patch 10.15, theo nghệ sĩ VFX cao cấp tại Riot, Kevin "Sirhaian" Leroy.