fbpx

Khúc côn cầu trên sân: Tóm tắt cho ngày 12 tháng 11

Pelicans đã thắng trận thứ sáu với chỉ hai trận thua khi Jenna Lavan ghi ba bàn và Eileen Mazzaro và Jane Dunbar đều ghi hai bàn. Ava Paolucci và Sophia Battaglia mỗi người ghi một bàn. Dunbar có ba pha kiến tạo và Mazzaro có hai. Mallaery Michael ghi bàn cho Panthers nhờ một pha kiến tạo của Katie Victory. Ava DeNatale đã có một ngày thi đấu xuất thần, ghi 5 lần vào lưới nhặt bóng. Brianna Quigley và Gianna DiGillo cũng ghi bàn. Zoe Banko ghi hai bàn và Irene Burns một lần cho Bobcats. Lưu ý: Nếu các trò chơi thứ Năm khác được báo cáo, bản tóm tắt sẽ được viết.

Leave a comment

Khúc côn cầu trên sân: Tóm tắt cho ngày 12 tháng 11

Pelicans đã thắng trận thứ sáu với chỉ hai trận thua khi Jenna Lavan ghi ba bàn và Eileen Mazzaro và Jane Dunbar đều ghi hai bàn. Ava Paolucci và Sophia Battaglia mỗi người ghi một bàn. Dunbar có ba pha kiến tạo và Mazzaro có hai. Mallaery Michael ghi bàn cho Panthers nhờ một pha kiến tạo của Katie Victory. Ava DeNatale đã có một ngày thi đấu xuất thần, ghi 5 lần vào lưới nhặt bóng. Brianna Quigley và Gianna DiGillo cũng ghi bàn. Zoe Banko ghi hai bàn và Irene Burns một lần cho Bobcats. Lưu ý: Nếu các trò chơi thứ Năm khác được báo cáo, bản tóm tắt sẽ được viết.

Leave a comment