Khi Công thức 2020 trở lại và Williams FW43 rời khỏi nhà để xe, nó sẽ trở thành một món đồ mới sáng bóng, theo quyết định của đội chấm dứt hợp đồng tài trợ với Rokit và Rokit Uống. Vào sáng thứ Sáu, Williams đã tiết lộ kết quả tài chính năm 2019 của họ, bao gồm cả tin tức họ sẽ chấm dứt mối quan hệ với các thương hiệu Rokit – dự kiến sẽ hoạt động cho đến cuối năm 2023 – sớm. ĐỌC THÊM: Williams có thể bán đội F1 khi hội đồng thông báo thua lỗ 13 triệu bảng vào năm 2019 và tách khỏi nhà tài trợ danh hiệu The hepy đã được đại tu cho chiến dịch hiện tại này, sau khi Rokit tăng cam kết với đội, với màu đỏ phổ biến hơn cùng với màu xanh và trắng hiện có .