fbpx

Hệ thống bong bóng sinh học an toàn cao dành cho LPL

Sri Lanka Cricket đã thiết lập tiêu chuẩn cao nhất về các biện pháp sức khỏe để đảm bảo rằng LPL 2020 được tiến hành nhằm đảm bảo sự an toàn của người chơi và các quan chức tham gia. Bong Bóng An Toàn Sinh Học sẽ được thực hiện với các nguyên tắc nghiêm ngặt và nghiêm ngặt về sức khỏe do Bộ Y Tế quy định. Theo hệ thống tại chỗ, mỗi người chơi tham gia sẽ phải nhập cảnh vào quốc gia với hai bài kiểm tra PCR âm tính cách nhau 72 giờ, và sau đó trải qua bài kiểm tra PCR khi đến. Họ sẽ trải qua ít nhất 10 Kiểm tra PCR trong toàn bộ giải đấu, trong khi các quan chức hoạt động tại giải đấu cũng sẽ trải qua một loạt Kiểm tra PCR. Trong trường hợp một đấu thủ / quan chức được phát hiện dương tính, họ sẽ được chuyển ngay đến điều trị tại Cơ sở Y tế Trung cấp được chỉ định, được Bộ Y tế phê duyệt trước.

Leave a comment

Hệ thống bong bóng sinh học an toàn cao dành cho LPL

Sri Lanka Cricket đã thiết lập tiêu chuẩn cao nhất về các biện pháp sức khỏe để đảm bảo rằng LPL 2020 được tiến hành nhằm đảm bảo sự an toàn của người chơi và các quan chức tham gia. Bong Bóng An Toàn Sinh Học sẽ được thực hiện với các nguyên tắc nghiêm ngặt và nghiêm ngặt về sức khỏe do Bộ Y Tế quy định. Theo hệ thống tại chỗ, mỗi người chơi tham gia sẽ phải nhập cảnh vào quốc gia với hai bài kiểm tra PCR âm tính cách nhau 72 giờ, và sau đó trải qua bài kiểm tra PCR khi đến. Họ sẽ trải qua ít nhất 10 Kiểm tra PCR trong toàn bộ giải đấu, trong khi các quan chức hoạt động tại giải đấu cũng sẽ trải qua một loạt Kiểm tra PCR. Trong trường hợp một đấu thủ / quan chức được phát hiện dương tính, họ sẽ được chuyển ngay đến điều trị tại Cơ sở Y tế Trung cấp được chỉ định, được Bộ Y tế phê duyệt trước.

Leave a comment