Gretzky phản ánh về Cúp Canada 1987 'dữ dội' và những gì anh học được từ Liên Xô