Fortuna Sittard là một câu lạc bộ bóng đá ở Sittard, Hà Lan. Câu lạc bộ hiện đang chơi bóng đá của mình trong Fortuna Sittard Stadion công suất 12.500 và có trong Eredivisie. Câu lạc bộ được thành lập thông qua việc sáp nhập các câu lạc bộ cũ Fortuna 54 và Sittardia, được sáp nhập với tên Fortuna Sittardia Combinatie vào ngày 1 tháng 7 năm 1968.