FIFA WC ban đầu dự kiến được tổ chức từ ngày 2 đến ngày 21 tháng 11 năm 2020 Giải đấu World Cup U20 dành cho nữ dự kiến sẽ được tổ chức tại Costa Rica và Panama vào tháng 8-9 nhưng hoãn lại do đại dịch COVID-19 đã được dời lại vào tháng 1 20 tháng 2 6, 2021, cơ quan quản lý thế giới FIFA cho biết vào thứ ba. World Cup U17 của phụ nữ ở Ấn Độ, dự kiến ban đầu vào tháng 11, đã được lên lịch lại từ ngày 17 tháng 2 đến ngày 7 tháng 3 năm 2021. Fifa cũng đã quyết định rằng tiêu chí đủ điều kiện về độ tuổi cho người chơi sẽ vẫn như vậy mặc dù giải đấu bị hoãn. Ngày dự kiến được đề xuất trong cuộc họp của Hội đồng FIFA vào ngày 30 tháng 4 năm 2020. Quyết định được hoàn tất vào ngày 11 tháng 5, thứ Hai.