Thỉnh thoảng vào những ngày mà các Thẻ hiện không có người chơi trong danh sách mặc số ngày đó, tôi sẽ thử và đưa ra một thực tế thú vị hoặc đáng chú ý liên quan đến con số đó. ** Tôi sử dụng các thuật ngữ thú vị và đáng chú ý rất lỏng lẻo ** Các Hồng y Louisville 2016 đã có 76 lần thử Vùng Đỏ, lập kỷ lục Louisville mới trong suốt một mùa. Đội đó đã có thể chuyển đổi 63 trong số những nỗ lực đó thành điểm số, với tỷ lệ phần trăm là 82,89%. Liên quan, nhóm 2019 chỉ có 44 lần thử RZ nhưng đã chuyển đổi chúng thành điểm số ở một clip tương tự như của nhóm năm 2016, chuyển đổi trên 36 lần thử với tỷ lệ 81,82%.