fbpx

Đồ lót: thương hiệu phổ biến nhất của phụ nữ Pháp | Statista

Năm 2018, thương hiệu đồ lót Pháp Dim được xếp hạng số một trong những thương hiệu và nhà bán lẻ đồ lót phổ biến nhất đối với phụ nữ Pháp. Tiếp theo là thương hiệu Etam, được gần 1/4 số phụ nữ được phỏng vấn đề cập đến. Các thương hiệu nội y Aubade và Chantelle được xếp ở vị trí thứ ba và thứ tư, lần lượt là 18,9 và 13,8%.

Leave a comment

Đồ lót: thương hiệu phổ biến nhất của phụ nữ Pháp | Statista

Năm 2018, thương hiệu đồ lót Pháp Dim được xếp hạng số một trong những thương hiệu và nhà bán lẻ đồ lót phổ biến nhất đối với phụ nữ Pháp. Tiếp theo là thương hiệu Etam, được gần 1/4 số phụ nữ được phỏng vấn đề cập đến. Các thương hiệu nội y Aubade và Chantelle được xếp ở vị trí thứ ba và thứ tư, lần lượt là 18,9 và 13,8%.

Leave a comment