fbpx

Cựu LPL FA bị kết án từ 3 năm tù trở lên do gian lận trên 5 triệu đô la

Một cựu nhà môi giới tài chính LPL bị cấm sẽ phải ngồi tù hơn ba năm vì lừa gạt các nhà đầu tư gần 5 triệu đô la, theo các bản tin địa phương. James Booth đã nhận tội vào tháng 10 năm 2019 để chiếm đoạt khoảng 4,9 triệu đô la từ khoảng 40 nhà đầu tư từ năm 2013 đến năm 2019, như đã báo cáo. Booth đã thuyết phục khách hàng của mình đầu tư tiền của họ ra bên ngoài công ty dịch vụ tài chính của mình, Booth Financial Associates, sau đó sử dụng tiền của họ để trả nợ cho các nhà đầu tư trước đó cũng như chi phí cá nhân và kinh doanh, đồng thời che đậy hành vi gian lận của mình bằng các báo cáo tài khoản không có thật. Hôm thứ Ba, Thẩm phán Quận Hoa Kỳ John Koeltl đã kết án Booth 42 tháng tù, Tạp chí Kinh doanh Quận Westchester & Fairfield viết. Booth phải đối mặt với 20 năm tù và bản án ban đầu của anh ta đã được lên kế hoạch vào ngày 21 tháng 2, như đã báo cáo. Booth 75 tuổi cũng phải chấp hành ba năm thả tự do có giám sát và trả lại gần 5 triệu đô la tiền tịch thu, cũng như việc bồi thường sẽ được xác định trước tòa vào một ngày sau đó, theo Westchester & Fairfield County Business Journals. Booth đã tham gia vào ngành dịch vụ tài chính từ năm 1988 và đăng ký với Invest Financial vào năm 2005, theo hồ sơ BrokerCheck của anh ấy. Sau đó, anh ấy đã đăng ký với LPL do mua lại năm 2018 của National Planning Holdings, công ty đã sở hữu Invest Financial, theo hồ sơ BrokerCheck của anh ấy. LPL đã loại bỏ Booth vào tháng 5 năm 2019 sau khi anh ta thừa nhận đã biển thủ tiền của khách hàng khi đăng ký tại một công ty trước đó, theo BrokerCheck. Finra đã cấm Booth vào tháng 7 năm 2019 vì những cáo buộc rằng khách hàng của anh ta đã đầu tư ít nhất 1 triệu đô la mà sau đó anh ta dùng để trang trải các chi phí cá nhân của mình. SEC đã cấm Booth vào tháng 11 năm 2019, do lời nhận tội của anh ta vào tháng trước, như đã báo cáo.

Leave a comment

Cựu LPL FA bị kết án từ 3 năm tù trở lên do gian lận trên 5 triệu đô la

Một cựu nhà môi giới tài chính LPL bị cấm sẽ phải ngồi tù hơn ba năm vì lừa gạt các nhà đầu tư gần 5 triệu đô la, theo các bản tin địa phương. James Booth đã nhận tội vào tháng 10 năm 2019 để chiếm đoạt khoảng 4,9 triệu đô la từ khoảng 40 nhà đầu tư từ năm 2013 đến năm 2019, như đã báo cáo. Booth đã thuyết phục khách hàng của mình đầu tư tiền của họ ra bên ngoài công ty dịch vụ tài chính của mình, Booth Financial Associates, sau đó sử dụng tiền của họ để trả nợ cho các nhà đầu tư trước đó cũng như chi phí cá nhân và kinh doanh, đồng thời che đậy hành vi gian lận của mình bằng các báo cáo tài khoản không có thật. Hôm thứ Ba, Thẩm phán Quận Hoa Kỳ John Koeltl đã kết án Booth 42 tháng tù, Tạp chí Kinh doanh Quận Westchester & Fairfield viết. Booth phải đối mặt với 20 năm tù và bản án ban đầu của anh ta đã được lên kế hoạch vào ngày 21 tháng 2, như đã báo cáo. Booth 75 tuổi cũng phải chấp hành ba năm thả tự do có giám sát và trả lại gần 5 triệu đô la tiền tịch thu, cũng như việc bồi thường sẽ được xác định trước tòa vào một ngày sau đó, theo Westchester & Fairfield County Business Journals. Booth đã tham gia vào ngành dịch vụ tài chính từ năm 1988 và đăng ký với Invest Financial vào năm 2005, theo hồ sơ BrokerCheck của anh ấy. Sau đó, anh ấy đã đăng ký với LPL do mua lại năm 2018 của National Planning Holdings, công ty đã sở hữu Invest Financial, theo hồ sơ BrokerCheck của anh ấy. LPL đã loại bỏ Booth vào tháng 5 năm 2019 sau khi anh ta thừa nhận đã biển thủ tiền của khách hàng khi đăng ký tại một công ty trước đó, theo BrokerCheck. Finra đã cấm Booth vào tháng 7 năm 2019 vì những cáo buộc rằng khách hàng của anh ta đã đầu tư ít nhất 1 triệu đô la mà sau đó anh ta dùng để trang trải các chi phí cá nhân của mình. SEC đã cấm Booth vào tháng 11 năm 2019, do lời nhận tội của anh ta vào tháng trước, như đã báo cáo.

Leave a comment