Một quan chức của SAI xác nhận rằng họ đã được yêu cầu không đến văn phòng vào thứ Tư. Trụ sở Cơ quan Thể thao Ấn Độ (SAI) tại khu phức hợp Sân vận động Jawaharlal Nehru đã được vệ sinh vào thứ Tư. Một nhân viên, người có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, đã đến văn phòng vào thứ ba, dẫn đến SAI vệ sinh cơ sở. Một quan chức của SAI đã xác nhận với tờ báo này rằng họ đã được yêu cầu không đến văn phòng vào thứ Tư. "Quan chức có người thân đã thử nghiệm dương tính với Covid-19 đã đến văn phòng vào thứ ba và ngay lập tức nó đã báo động cho tất cả mọi người. Các cơ sở đang được vệ sinh ngày hôm nay. quan chức đã nói chuyện với bài báo này. Trụ sở chính của SAI đã làm việc với 33% sức mạnh nhân viên theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ. Ổ đĩa khử trùng này đã diễn ra một ngày sau khi sân vận động Jawaharlal Nehru được mở cho kế hoạch đến và chơi.