LVL tiết lộ các đối tác bao gồm nhà điều hành giải đấu Logitech G, NVIDIA và Pringles FACEIT và VISA sẽ triển khai chương trình esports cơ sở trị giá 450 nghìn USD tại Nga, thông qua đối tác mới Gazprombank. Người chơi trong khu vực có thể tham gia các cuộc thi trực tuyến cho Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) và Dota 2, được hỗ trợ thông qua thẻ ghi nợ FACEIT có thương hiệu của Visa – việc sử dụng sẽ góp phần bổ sung cho giải thưởng tiền trên cơ sở định kỳ. Bắt đầu từ tháng này, số tiền thưởng 450 nghìn đô la sẽ được phân phối trong ba tháng đầu tiên của chương trình, cả ở điểm FACEIT (có thể đổi lấy các giải thưởng như hàng hóa ảo trong sản phẩm và các sản phẩm của đội) và giải thưởng bằng tiền mặt. Ngoài việc mua hàng ngày, chủ thẻ sẽ có quyền truy cập độc quyền vào các cuộc thi này.