fbpx

Châu Phi: Phiên bản thứ 29 của Siêu cúp CAF sẽ được diễn ra tại Cairo | Nam Phi Ngày nay – Châu Phi

Dựa trên sự phối hợp chung giữa Confédération Africaine de Football (CAF) và Hiệp hội bóng đá Qatar (QFA) liên quan đến chương trình nghị sự của các sự kiện thể thao, Qatar đã quyết định rằng Qatar sẽ không đăng cai Siêu cúp CAF 2020 mà ban đầu dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8 năm 2020. Siêu cúp Tổng CAF do Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) tổ chức, theo truyền thống sẽ phân chia người chiến thắng của Giải vô địch Total CAF so với Cúp Liên đoàn của Tổng CAF trong …

Leave a comment

Châu Phi: Phiên bản thứ 29 của Siêu cúp CAF sẽ được diễn ra tại Cairo | Nam Phi Ngày nay – Châu Phi

Dựa trên sự phối hợp chung giữa Confédération Africaine de Football (CAF) và Hiệp hội bóng đá Qatar (QFA) liên quan đến chương trình nghị sự của các sự kiện thể thao, Qatar đã quyết định rằng Qatar sẽ không đăng cai Siêu cúp CAF 2020 mà ban đầu dự kiến sẽ được tổ chức từ ngày 14 đến ngày 16 tháng 8 năm 2020. Siêu cúp Tổng CAF do Liên đoàn bóng đá châu Phi (CAF) tổ chức, theo truyền thống sẽ phân chia người chiến thắng của Giải vô địch Total CAF so với Cúp Liên đoàn của Tổng CAF trong …

Leave a comment