GeForce NOW là một phần mở rộng của hệ sinh thái PC. Không có chi phí cho nhà phát triển – trò chơi chỉ chạy mà không có yêu cầu chuyển khó khăn – giúp họ tiếp cận hàng triệu người chơi không có PC sẵn sàng cho trò chơi. Trong tương lai, chỉ có các trò chơi được chọn tham gia sẽ có sẵn trên dịch vụ, mang lại sự tự tin cho thư viện trò chơi GeForce NOW. Tuy nhiên, một số nhà xuất bản vẫn đang tìm ra chiến lược đám mây của họ. Những người không chọn tham gia vào ngày 31 tháng 5 sẽ bị xóa. Danh sách các trò chơi hiện tại có thể chơi trên GeForce NOW, bao gồm các siêu hit – như Apex Legends, Counter-Strike: Global Offensive, Destiny 2, Dota 2, Fortnite, Rocket League, Terraria và Tom Clancy's Rainbow Six Siege – có thể được tìm thấy ở đây, cùng với danh sách các trò chơi sẽ không còn nữa. Với hơn 2.000 trò chơi đã được cam kết với dịch vụ, bao gồm hơn 500 trò chơi có thể chơi ngay lập tức và được thêm vào mỗi thứ Năm, thư viện GeForce NOW đang hình thành độc đáo.