Nhà tổ chức cuộc thi Esports BLAST đã tiết lộ một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn hợp tác với TW Steel. Thương hiệu Hà Lan đã lấy chủ đề các vật phẩm xung quanh Counter-Strike: Global Offensive, với các chi tiết như bố cục bản đồ trên mặt và hình chữ thập. Đồng hồ là một phần của sự hợp tác lâu dài sẽ có chỗ cho nhiều mặt hàng và sản phẩm. Người quan sát Esports đã học được rằng, ngoài phí tổng thể, quan hệ đối tác bao gồm một cấu trúc thỏa thuận dựa trên doanh số. Như đã thấy trên các chương trình phát sóng BLAST cuối tuần trước, tài năng casting đã được tặng đồng hồ TW Steel. BLAST xác nhận rằng những người có ảnh hưởng esports địa phương, quốc gia và toàn cầu sẽ tham gia vào sự hợp tác khi đồng hồ được bán chung.