Beyond the Summit là một công ty tổ chức và sản xuất giải đấu đã điều hành các sự kiện esports kể từ khi ra mắt vào năm 2012. Công ty đã điều hành cả hai giải đấu CS: GO và Dota 2 sẽ một lần nữa tài trợ cho một sự kiện CS_Summit đã làm vào năm 2019 với CS_Summit 5, cũng là một sự kiện CS: GO. Trước đây, các sự kiện CS_Summit là các giải đấu độc lập do nhà tổ chức điều hành. CS_Summit 6 là một sự kiện chính thức của Valve do kết nối của nó với Rio Major về các điểm đủ điều kiện có thể được tích lũy khi tham gia cuộc thi này. Các đội đủ điều kiện cho chuyên ngành bằng cách tích lũy điểm cạnh tranh trong các giải đấu khác nhau và hoàn thành tốt.