fbpx

BC-FBC – Apple Cup Hủy, 0563

Apple Cup bị hủy do lo ngại về coronavirus tại Wazzu <Apple Cup giữa Washington và Washington State dự kiến diễn ra trong tuần này đã bị hủy do Cougars không có đủ người chơi nhận học bổng vì các xét nghiệm COVID-19 dương tính và truy tìm liên hệ <AP Photo transref: WAET115, transref: WAYK106 <Bởi TIM BOOTH <AP Sports Writer <SEATTLE (AP) _ Apple Cup giữa Washington và Washington State dự kiến diễn ra vào thứ Sáu đã bị hủy vào Chủ nhật do báo Cougars …

Leave a comment

BC-FBC – Apple Cup Hủy, 0563

Apple Cup bị hủy do lo ngại về coronavirus tại Wazzu <Apple Cup giữa Washington và Washington State dự kiến diễn ra trong tuần này đã bị hủy do Cougars không có đủ người chơi nhận học bổng vì các xét nghiệm COVID-19 dương tính và truy tìm liên hệ <AP Photo transref: WAET115, transref: WAYK106 <Bởi TIM BOOTH <AP Sports Writer <SEATTLE (AP) _ Apple Cup giữa Washington và Washington State dự kiến diễn ra vào thứ Sáu đã bị hủy vào Chủ nhật do báo Cougars …

Leave a comment