Từ người nhận rộng rãi Adam Thielen đến an toàn Harrison Smith, có rất nhiều cầu thủ người Viking giành được sự công nhận từ người hâm mộ và các chuyên gia trên khắp NFL. Tuy nhiên, cũng có một số người đóng góp quan trọng cho những người Viking có thể không nhận được tín dụng mà một số ngôi sao làm. Đây là một danh sách dành riêng cho những người chơi. Vikings Wire đã biên soạn một danh sách ba anh hùng vô danh trong danh sách vào năm 2020. Cho dù đó là phát triển mạnh trong các đội đặc biệt hay làm công việc không luôn xuất hiện trên bảng thống kê, đây là một số thành viên của Viking bị đánh giá thấp khi nó được công nhận quốc gia: