Thứ tư, ngày 20 tháng 5 năm 2020 () Pairth Lok, có nghĩa là thế giới địa ngục, đã được sử dụng như một phép ẩn dụ để thể hiện trạng thái đáng thương thực sự của một viễn cảnh của thế giới chúng ta đang sống. Nó không chỉ là sự sống sót trong vũ trụ này, nhưng nhiều hơn những gì chúng ta nghĩ! Tương tự, sản phẩm mới của Amazon Prime Video, Pairth Lok, với sự tham gia của Jaideep Ahlawat, Gul …