Mặc dù nó thường mang lại cảm giác lạc quan vĩnh cửu cho tất cả mọi người, nhưng sự phản đối của NFL hầu như không dẫn đến tất cả 32 đội hoặc nhiều người chơi tham gia vào một số thời trang nổi lên như những người chiến thắng. Thường xuyên hơn không, có một sự cân bằng giữa người chiến thắng và kẻ thua cuộc. Trong khi một số đội thực hiện giao dịch hoặc di chuyển tuyệt vời trong đại lý miễn phí, các đội khác phải mất các giao dịch đó hoặc bỏ lỡ những người chơi đó. Những cái tên đáng chú ý nhất ở hai đầu của dải phổ từ người chơi và huấn luyện viên trong các tình huống tuyệt vời cho đến các đại lý miễn phí vẫn đang tìm kiếm việc làm và các đội đột ngột đi sai hướng. Đây là những người chiến thắng và kẻ thua cuộc lớn nhất từ trước đến nay.