fbpx

ReKTGlobal ขยายความร่วมมือกับ Find Grind ของคุณสู่ Royal Ravens ทีม Rogue

PlayVS เพิ่มระบบ Overwatch, Varsity / Rec League ให้แก่ Esports ของโรงเรียนมัธยมที่มี ReKTGlobal เจ้าของ Royal Ravens และ Rogue จาก Call of Duty League ได้นำ Find Your Grind มาเป็นสปอนเซอร์ สปอนเซอร์ทีมทำเครื่องหมายการขยายตัวขนาดใหญ่ของรอยเท้าของแพลตฟอร์มข้อมูลการดำเนินชีวิตภายใน ReKTGlobal เป็น Find Your Grind ได้ช่วยเปิดตัวจูเนียร์ Rogue เร่งการเล่นเกมมืออาชีพภาคเรียนยาวภาคการศึกษาให้ผู้เล่นวัยรุ่น Fortnite วัยรุ่นที่มีโอกาสในพื้นที่ esports ในปี 2018 ของการขยายตัวทีม Royal Ravens และ League of Legends European Championship (LEC) จะมีโลโก้ Find Your Grind ประดับอยู่บนเสื้อยืดวันเกมของพวกเขา จากความสำเร็จล่าสุดของทีม League of Legends ซึ่งกำลังยืนอยู่ในอันดับที่หนึ่งของ LEC ทำให้ ReKTGlobal ได้เห็นความเป็นหุ้นส่วนที่ดีขึ้น ในเดือนเมษายนองค์กรได้ลงนามในข้อตกลงกับ HyperX ซึ่งขณะนี้สนับสนุนศูนย์ฝึกอบรม Royal Ravens

ReKTGlobal ขยายความร่วมมือกับ Find Grind ของคุณสู่ Royal Ravens ทีม Rogue

PlayVS เพิ่มระบบ Overwatch, Varsity / Rec League ให้แก่ Esports ของโรงเรียนมัธยมที่มี ReKTGlobal เจ้าของ Royal Ravens และ Rogue จาก Call of Duty League ได้นำ Find Your Grind มาเป็นสปอนเซอร์ สปอนเซอร์ทีมทำเครื่องหมายการขยายตัวขนาดใหญ่ของรอยเท้าของแพลตฟอร์มข้อมูลการดำเนินชีวิตภายใน ReKTGlobal เป็น Find Your Grind ได้ช่วยเปิดตัวจูเนียร์ Rogue เร่งการเล่นเกมมืออาชีพภาคเรียนยาวภาคการศึกษาให้ผู้เล่นวัยรุ่น Fortnite วัยรุ่นที่มีโอกาสในพื้นที่ esports ในปี 2018 ของการขยายตัวทีม Royal Ravens และ League of Legends European Championship (LEC) จะมีโลโก้ Find Your Grind ประดับอยู่บนเสื้อยืดวันเกมของพวกเขา จากความสำเร็จล่าสุดของทีม League of Legends ซึ่งกำลังยืนอยู่ในอันดับที่หนึ่งของ LEC ทำให้ ReKTGlobal ได้เห็นความเป็นหุ้นส่วนที่ดีขึ้น ในเดือนเมษายนองค์กรได้ลงนามในข้อตกลงกับ HyperX ซึ่งขณะนี้สนับสนุนศูนย์ฝึกอบรม Royal Ravens