Fortuna Sittard เป็นสโมสรฟุตบอลใน Sittard ประเทศเนเธอร์แลนด์ สโมสรกำลังเล่นฟุตบอลในความสามารถ 12,500 Fortuna Sittard Stadion และองค์ประกอบใน Eredivisie สโมสรแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นจากการรวมตัวกันของอดีตสโมสร Fortuna 54 และ Sittardia ซึ่งรวมตัวกันเป็น Fortuna Sittardia Combinatie เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 1968