fbpx

ระบบ Bio-Bubble ที่มีความปลอดภัยสูงสำหรับ LPL

Sri Lanka Cricket ได้กำหนดมาตรฐานสูงสุดของมาตรการด้านสุขภาพเพื่อให้แน่ใจว่า LPL 2020 ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วม Bio-Secure Bubble จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ด้านสุขภาพที่เข้มงวดและเข้มงวดที่ระบุโดยกระทรวงสาธารณสุข ตามระบบที่วางไว้ผู้เล่นที่เข้าร่วมแต่ละคนจะต้องเข้าประเทศโดยมีการทดสอบ PCR เชิงลบสองครั้งห่างกัน 72 ชั่วโมงจากนั้นเข้ารับการทดสอบ PCR เมื่อเดินทางมาถึง พวกเขาจะได้รับการทดสอบ PCR อย่างน้อย 10 ครั้งตลอดการแข่งขันในขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในทัวร์นาเมนต์จะได้รับการทดสอบ PCR เป็นชุดด้วย ในกรณีที่พบผู้เล่น / เจ้าหน้าที่เป็นบวกเขาหรือเธอจะถูกส่งตัวไปรับการรักษาในสถานพยาบาลระดับกลางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข

ระบบ Bio-Bubble ที่มีความปลอดภัยสูงสำหรับ LPL

Sri Lanka Cricket ได้กำหนดมาตรฐานสูงสุดของมาตรการด้านสุขภาพเพื่อให้แน่ใจว่า LPL 2020 ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของผู้เล่นและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนร่วม Bio-Secure Bubble จะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ด้านสุขภาพที่เข้มงวดและเข้มงวดที่ระบุโดยกระทรวงสาธารณสุข ตามระบบที่วางไว้ผู้เล่นที่เข้าร่วมแต่ละคนจะต้องเข้าประเทศโดยมีการทดสอบ PCR เชิงลบสองครั้งห่างกัน 72 ชั่วโมงจากนั้นเข้ารับการทดสอบ PCR เมื่อเดินทางมาถึง พวกเขาจะได้รับการทดสอบ PCR อย่างน้อย 10 ครั้งตลอดการแข่งขันในขณะที่เจ้าหน้าที่ที่ทำงานในทัวร์นาเมนต์จะได้รับการทดสอบ PCR เป็นชุดด้วย ในกรณีที่พบผู้เล่น / เจ้าหน้าที่เป็นบวกเขาหรือเธอจะถูกส่งตัวไปรับการรักษาในสถานพยาบาลระดับกลางที่กำหนดไว้ล่วงหน้าซึ่งได้รับการอนุมัติล่วงหน้าจากกระทรวงสาธารณสุข