ในบางครั้งในวันที่การ์ดไม่ได้มีผู้เล่นอยู่ในบัญชีรายชื่อที่ใส่หมายเลขวันนั้นฉันจะลองและวางข้อเท็จจริงที่น่าสนใจหรือสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัวเลขที่กล่าวมา ** ฉันใช้คำศัพท์ที่น่าสนใจและสำคัญมาก ๆ ** พระคาร์ดินัลหลุยส์วิลล์ปี 2559 มีความพยายาม 76 โซนสีแดงสร้างสถิติใหม่ของหลุยส์วิลล์ในช่วงฤดูกาลเดียว ทีมนั้นสามารถแปลง 63 ของความพยายามเหล่านั้นเป็นคะแนนสำหรับคะแนนการให้คะแนน 82.89% ในความสัมพันธ์ทีมปี 2019 มีความพยายาม 44 RZ แต่เปลี่ยนเป็นคะแนนที่คล้ายกับของทีมปี 2559 โดยแปลง 36 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 81.82